19 – De zeven sluiers

Het lichaam heeft zeven energetische sluiers die het beschermen tegen de buitenwereld. Je zou kunnen zeggen dat de buitenwereld binnenkomt, ervaren wordt, via het lichaam en dan met name de zintuigen. Dit is niet altijd even aangenaam. Wanneer je bijvoorbeeld opeengepakt in de metro staat met natgeregende mensen die net gerookt hebben is het prettig wanneer je je daar als het ware voor kunt afsluiten. De zeven sluiers helpen daarbij. Ze beschermen je eigenlijk tegen alle vormen van ongewenste binnenkomst van de buitenwereld. Dat geldt ook voor opdringerigheid, ongewenste agressie, onuitgenodigde interesse, seksuele toenadering of openhartigheid van mensen die je niet kent of waar je je op dat moment niet mee wilt verbinden.

De seksuele daad is op alle niveaus de meest intieme daad die mogelijk is tussen twee mensen. De diepe penetratie van de penis in de vagina brengt twee lichamen zo dicht bij elkaar als de fysieke grenzen van de twee toelaten. Deze daad kan letterlijk nieuw leven voortbrengen wanneer een zaadcel en eicel samensmelten. Op zielsniveau kan een intense uitwisseling van gevoelens, verlangens en emoties plaatsvinden, die ook ervaren kunnen worden als een soort versmelting. Binnen de meeste sjamanistische tradities is het bekend dat de seksuele daad een energetische verbinding creëert tussen de twee betrokkenen die vier tot zeven jaar duurt. Dit heeft niets met liefde of vrije keus te maken – het is de werking van het continuüm die de binding tussen de seksuele partners probeert te waarborgen voor het nageslacht. Het is soort koord, een energetische kabel, tussen de penis van de man en de baarmoeder van de vrouw. Zowel de man als de vrouw kunnen via dit koord energie onttrekken of geven aan hun seksuele partner. Wanneer je in een gelijkwaardige, vrijwillige liefdesrelatie bent is dat geen punt, maar wanneer je meerdere partners hebt gehad of wanneer je partners hebt met vampierachtige neigingen – mensen die energie stelen bij anderen omdat ze denken dat ze dat nodig hebben of omdat dat ze een gevoel van macht geeft – kan je dat volledig uitputten.
Seks begint eigenlijk al bij het eerste oogcontact, waarbij zowel de man als de vrouw elkaar via de ogen deelgenoot maken van zowel hun verlangen als hun beschikbaarheid. Wat er vervolgens ontstaat is een proces, een dans, die verschillende fases doorloopt en uiteindelijk leidt tot het ultieme doel: de eenwording van vagina en penis.
De zeven sluiers dienen om dit uiterst delicate gebeuren in goede banen te leiden door haar te vertragen, waardoor de kans op vergissingen wat betreft partnerkeuze, kwantiteit van sekspartners, beschadigingen, onbevredigende seks, ongewenste kinderen, schade, ziekte en andere onvoorziene consequenties kleiner wordt. Deze vertraging dient ter bescherming. Deze kennis is min of meer verloren gegaan in onze samenleving, maar de sluiers die de bruid nog steeds draagt tijdens de bruiloft verwijzen naar dit gegeven. Penetratie en orgasme is heel goed mogelijk zonder enige intimiteit of verbinding. Bij verkrachting is dit duidelijk, maar ook bij one night stands, casual seks, seks uit dronkenschap, pure geilheid of andere vormen van seks waar de opwinding, de agressie, het ongeduld, de onverschilligheid, de onzekerheid of de ongevoeligheid zo groot is dat alleen de laatste intimiteitsfase wordt nagestreefd, en wel zo snel mogelijk.
Wanneer de zeven sluiers gerespecteerd worden worden deze één voor één, heel voorzichtig, met het grootste respect, gezien en ervaren. Pas wanneer een bepaald niveau van intimiteit ten volle is geproefd wijkt de volgende sluier om een dieper niveau van intimiteit te openbaren. Er is geen ongeduld of wilskracht betrokken bij deze manier van seks. Er is geen garantie of belofte dat een bepaalde fase tot de volgende leidt. Het is heel goed mogelijk dat één van de partners voelt dat het bij een zekere fase, welke dan ook, op dat moment genoeg is. Dat kan te maken hebben met de partnerkeus, de omstandigheden of met hoe de man of de vrouw zich op dat moment voelt. Dat gevoel wordt door beide partners herkend en gerespecteerd. Er is geen haast, er is geen moeten, er is geen verplichting, er is alleen een luisteren naar het zachte ruisen van de zeven sluiers die zich vertalen in subtiele gevoelens van verlangen, genot, tederheid, intensiteit en soms ook afstandelijkheid of koelheid.
De zeven sluiers waarborgen ons vermogen om volledig aanwezig te zijn wanneer we vrijen en garanderen dat we niet beschadigd raken in het proces. De pubertijd biedt ons de kans om de sluiers één voor één te leren kennen en te integreren, totdat we er uiteindelijk klaar voor zijn om de zevende sluier te betreden en in volledige toewijding, volledig bewust, de versmelting met een ander mens mee te maken. De meeste van ons hebben deze kans echter niet of onvoldoende gekregen. Onder druk van maatschappij, verwachtingen en onwetendheid worden de sluiers nauwelijks nog gezien, maar weggerukt in de sprint naar het einddoel. Zowel mannen als vrouwen zijn door dit gegeven beschadigd.
Wanneer een vrouw in een volledige staat van opwinding en overgave is, is haar vagina in een volkomen andere conditie dan normaal. Haar schaamlippen en clitoris zijn opgezwollen, haar vagina is nat, warm en zacht, en wanneer ze in die staat een penis ontvangt kan ze dit volledig meevoelen. Wanneer een vrouw gepenetreerd wordt terwijl ze nog niet volledig opgewonden en ontspannen is voelt ze minder en kan het kwetsbare weefsel van de vagina, met name de vaginawand, beschadigd raken. Vanuit een instinctieve reactie van pijnvermijden zal de vrouw zich gevoelsmatig terugtrekken uit dat gebied, wat de numbness in de vagina vergroot. Hetzelfde gebeurt wanneer een vrouw te hard of te snel gemasturbeerd wordt of zelf masturbeert, of wanneer ze een vibrator gebruikt. Voor een man geldt hetzelfde – wanneer hij te snel of te hard seks heeft of wanneer hij seks heeft met een vrouw die niet opgewonden is of waar hij zich niet echt toe aangetrokken voelt moet hij zichzelf en daarmee zijn penis eigenlijk dwingen de daad af te maken. Vooral zijn uiterst gevoelige eikel reageert daarop met terugtrekking, zo niet daadwerkelijk danwel energetisch. Zijn penis wordt daardoor steeds ongevoeliger. Het twijfelachtige voordeel daarvan is dat hij daarmee minder selectief wordt, maar het nadeel is dat het steeds moeilijker zal worden om echt te genieten van seks.

De oefening: De Zeven Sluiers

Je kunt door middel van ‘De Zeven Sluiers’ je seksuele relatie met een nieuwe partner initiëren, maar je kunt het ook gebruiken om binnen een bestaande relatie je seksleven naar een hoger niveau te tillen, oude wonden te genezen of verstarde patronen te doorbreken.
Wanneer je na een aantal, soms vele jaren sekservaring ervoor kiest om de zeven sluiers alsnog te leren kennen zul je bij iedere fase herinneringen tegenkomen. Het is alsof de sluiers alles onthouden wat er ooit met ze gebeurd is. Het is alsof je een zijden sluier onderzoekt en de scheuren ziet die er door eerder roekeloos gebruik in gekomen zijn. Soms openbaren die scheuren zich als heel duidelijke en scherpe herinneringen aan seksuele ervaringen waarbij de sluiers niet gerespecteerd werden. Ons seksuele verleden wordt zichtbaar zo gauw de sluiers zichtbaar worden.
Door bij iedere fase net zolang stil te staan tot deze ten volle genoten kan worden zonder dat er nog beelden, herinneringen, gevoelens, angst of emoties opkomen genees je de wonden die er in je leven ontstaan zijn. De scheuren en littekens worden geheeld en de sluier krijgt weer haar rechtmatige plaats en functie in je energetische werkelijkheid. Wat het van je vraagt is geduld en toewijding, zowel ten aanzien van jezelf als van je partner. Het is moeilijk om te wachten of te stoppen als je opgewonden bent en brandt van verlangen. Door de zeven sluiers leer je af om te forceren en ontstaat er een veel subtielere manier van de liefde bedrijven, een waarbij je langzaam maar zeker je gevoeligheid vergroot en het spectrum van wat je kunt beleven en ervaren uitvouwt.
‘ De Zeven Sluiers’ is een ritueel, een initiatie. Het vraagt een hoge mate van commitment. Wanneer jij en je partner het aangaan komen jullie minimaal zeven keer bij elkaar. Wat er van je gevraagd wordt is zelfbeheersing, geduld, discipline, aandacht, openheid, eerlijkheid en het niet toegeven aan patronen, gewoontes en impulsen.Het is essentieel dat je je aan de afspraak houdt. Het is dus niet iets om lichtzinnig aan te gaan. De Zeven Sluiers zullen jou, je partner en jullie relatie veranderen. Je zult dingen gaan voelen en zien, zowel bij jezelf als bij elkaar, die je niet voor mogelijk had gehouden. De kwetsbaarheid en openheid die dit ritueel oproept vereist een grote zorgvuldigheid en integriteit. Zorg er dus voor dat je een partner hebt die je kunt vertrouwen en die dit proces even belangrijk vindt als jijzelf voordat je besluit het te doen. Doe dit NOOIT met een partner van wie je niet houdt of met wie je geen vaste seksuele relatie hebt.
De oorspronkelijke tijd voor De Zeven Sluiers is zeven maanden, waarbij je het ritueel bij Volle Maan start en bij iedere nieuwe Volle Maan een stap verder gaat. Je kunt er ook voor kiezen het ritueel te verkorten tot zeven weken of zelfs zeven dagen, wat op zich geen probleem is, maar wat uiteraard wel het verloop en de diepgang verandert. Belangrijk is dat je iets aangaat waar je je aan kunt houden.
Veel tradities zijn terughoudend als het gaat om de zesde en zevende sluier. Omdat veelvuldig ejaculeren slopend is voor de man en veelvuldig penetreren de vagina van de vrouw beschadigt richten veel scholen zich met name op de vijfde fase: alles behalve penetratie. Binnen het taoïsme werden vrouwen speciaal getraind in orale seks en andere manier om haar minnaar te bevredigen en zelf bevredigd te raken, zodat penetratie tot een minimum beperkt kon blijven.[1] Barry Long benadrukte met name de zesde sluier, waarbij hij het penetreren van groot belang achtte, maar alleen als dit met volledig bewustzijn en zonder het najagen van orgasme gebeurde. Met dit in gedachten is het zinvol om te beseffen dat het niet nodig is om iedere keer wanneer je seks hebt alle zeven sluiers te betreden. Ook tijdens het vormgeven van dit ritueel zul je wellicht merken dat je meer tijd wilt vertoeven in de vijfde fase, en jij, je partner of jullie beiden geen enkele behoefte voelen om de stap te maken naar de zesde en zevende sluier. Het is belangrijk om dat te respecteren.

Voorbereiding van De Zeven Sluiers

–         Spreek van tevoren af hoe lang iedere fase gaat duren: een dag, een week, twee weken, drie weken, een maand of misschien zelfs langer. Spreek niets af waarvan je niet zeker bent dat je je eraan kunt houden. De meest gangbare tijd is een week per sluier, wat betekent dat het ritueel zeven weken gaat duren.
–         Schrijf jullie afspraak op. ‘Wij, ….. en …., gaan van dan tot dan De Zeven Sluiers doen. Iedere sluier duurt zo lang.’ Lees het hardop voor aan elkaar en onderteken het.
–         Het afgesproken aantal dagen of weken is het minimum waar jullie je beiden aan dienen te houden. Mocht één van beiden echter tijdens het proces merken dat het te snel gaat heeft deze het vetorecht. Hij of zij mag ten allen tijde beslissen dat een bepaalde fase een dag of een week langer mag duren. Dit is belangrijk om te garanderen dat geen van beide partners zich gedwongen voelt om over zijn of haar grenzen heen te gaan, maar het is niet gangbaar. Pas dit vetorecht dus alleen maar toe als het echt nodig is, en niet zomaar, of om je partner onder druk te zetten.

Wanneer het zover is:

–         Zorg dat je beiden uitgerust bent en twee tot drie uur ongestoord samen kunt zijn.
–         Zorg dat de ruimte waarin jullie zijn warm, schoon, comfortabel en opgeruimd is. Draag gemakkelijke kleding waar je je ook mooi in voelt.
–         Ga tegenover elkaar zitten en neem de tijd om iets tegen elkaar te zeggen als je daar behoefte aan hebt, of gewoon even in stilte te zitten. Hou het licht, wees niet te serieus. Dit is leuk!
–         Kom dichterbij en begin voorzichtig met de eerste sluier. Afhankelijk van waar je bent in het proces sta je toe dat je als vanzelf, met wederzijdse toestemming, van de ene fase in de andere fase overgaat, totdat je de sluier bereikt waar je bent. Neem minimaal 10 minuten voor iedere sluier. Sla geen enkele sluier over. Neem vooral de tijd voor de laatste sluier waar je op dat moment in het ritueel eindigt.
–         Wanneer je afgesproken hebt dat jullie ritueel zeven dagen duurt ga je dus iedere dag een fase verder. Wanneer je afgesproken hebt dat jullie ritueel zeven weken duurt herhaal je dus zeven keer dezelfde fase (inclusief de voorgaande fases die minimaal 10 minuten moeten duren) voordat je naar de volgende fase gaat. Wanneer jullie ritueel zeven maanden duurt herhaal je gedurende 28 dagen dezelfde handelingen die bij een bepaalde fase horen, totdat je doorgaat naar de volgende fase.
– Neem altijd de tijd om zorgvuldig af te ronden: ga opnieuw tegenover elkaar zitten, zeg wat je wilt zeggen of wees stil samen. Dit hoeft maar een paar minuten te duren, maar hoort er wel bij.

De Eerste Sluier – handen en gezicht

Je bent volledig gekleed. Bij de eerste sluier maak je kennis met elkaars lichaam en wen je aan het intiem zijn samen. De intimiteit wordt beperkt tot het aanraken en zoenen van handen, gezicht en haar. Zoenen op de mond nog niet. Behalve het huidcontact is oogcontact ook heel belangrijk – kijk naar elkaar, voel hoe het is om elkaar in de ogen te kijken terwijl je zo dichtbij bent. Verken elkaars gezicht en elkaars handen, gebruik je neus, ruik en verken de verschillen in zachtheid en ruwheid van de huid en de verschillende geuren van het gezicht, het haar en de handen. Vertel elkaar wat je ziet, wat je voelt en wat je ruikt. Ook je stem heeft een enorm sensueel bereik. Gebruik het.

De Tweede Sluier – door de kleren heen

Bij de tweede sluier breid je je actieradius uit van gezicht en handen naar de rest van het lichaam, behalve de genitaliën, billen en borsten. Je bent nog steeds volledig gekleed. Zoenen op de mond kan nu wel, tongzoenen nog niet. Je gaat nog niet met je handen onder de kleren. Je raakt elkaar dus aan door de kleren heen, behalve bij het gezicht, de handen, de armen, de nek, de hals en als je wilt ook de voeten. Het directe huidcontact breidt zich nu dus uit tot armen, nek, hals en voeten. Je zult merken dat er een wereld voor je opengaat wanneer je het uitgebreide, afwisselende landschap betreedt van de armen, de nek, de hals, de borst, de buik, de schouders, de schouderbladen, de ruimte tussen de schouderbladen, de rug, de onderrug, de benen, de knieën, de enkels en de voeten. Je zult versteld staan hoe opwindend bijvoorbeeld de tenen kunnen zijn, hoe gevoelig de voetzolen zijn, hoe delicaat de knieholtes zijn en hoe sexy de glooiingen van de oksels en de taille zijn. Blijf ook je ogen, je neus en je stem gebruiken.

De Derde Sluier – onder de kleren

Je hebt nog steeds je kleren aan. Nu ga je ook met je handen onder de kleren. De billen en borsten raak je nu ook aan, behalve de anus en de tepels. De genitaliën blijven nog steeds buiten bereik. Het zoenen kan intenser en natter worden, maar je gebruikt nog steeds geen tong. Deze fase is erg opwindend en vraagt veel zelfbeheersing. Het is uiterst belangrijk om niet verder te gaan voordat de tijd daarvoor aangebroken is. Leer spelen met de opwinding en het verlangen, leer haar golfbewegingen kennen, de intensiteit ervan, maar ook het gemak waarmee ze weer wegebt. Exploreer alle mogelijkheden van deze fase, gebruik je mond om alle plekjes waar je wel toegang toe hebt te zoenen, te likken en aan te zuigen, maar vermijd nog steeds tongzoenen. Breid het spectrum uit van alle manieren waarop je kunt strelen en aanraken, variëer van vederlicht tot heel stevig, gebruik je lichaamsgewicht, beweeg, verander van positie zodat je overal goed bij kunt. Blijf kijken en praten. Communiceer. Deel met elkaar wat je voelt en wilt en denkt en ervaart.

De Vierde Sluier – onderbroek aanhouden

Dit is de fase waarin de naaktheid ineens veel groter wordt. De kleren mogen uit, op de onderbroek/shorts/boxer/string na. Geniet van het uitkleden, neem er de tijd voor. Het huidcontact wordt vele malen groter nu je elkaar met vrijwel je hele lichaam kunt aanraken, jouw buik tegen de hare, jullie benen tegen elkaar, etc. Je kunt op elkaar gaan liggen, duwen, wrijven en rollen, en de borsten mogen nu volledig in het liefdesspel opgenomen worden, inclusief de tepels. Ook tongzoenen mag nu, maar anus en genitaliën zijn nog steeds verboden terrein. Je zult wellicht merken dat het tongzoenen en het stimuleren van de tepels het meest verleidelijk zijn in deze fase, maar waak ervoor dat dat het enige wordt dat je doet. De vierde sluier doet de temperatuur stijgen, de sappen stromen en biedt ruimte voor grote passie.

De Vijfde Sluier – ‘heavy petting’

Beide lichamen zijn opgewarmd en in staat van opwinding. Waarschijnlijk is het verlangen naar het aanraken van de genitaliën groot. Het huidcontact en de aanraking worden nu uitgebreid tot het hele lichaam, inclusief de vagina en de penis. Het enige wat je in deze fase nog niet doet is penetratie en klaarkomen voor de man. De vrouw mag wel één of meerdere orgasmes hebben, maar het hoeft niet. Maak het niet tot doel van deze sluier. Het tongzoenen mag zo heftig worden als je wilt, en je mag met je tong het hele lichaam van die ander verkennen, inclusief de genitaliën. Orale seks is met name de dimensie die je in deze fase betreedt, maar ook het stimuleren van de seksuele organen met je handen. Voor de vrouw is dit met name een belangrijke fase omdat ze tijd en ruimte krijgt om haar opwinding te laten stijgen in haar eigen tempo, terwijl haar man ervoor zorgt dat hij niet klaarkomt. Vrouwen die moeite hebben met klaarkomen of het ervaren van opwinding zullen merken dat de vijfde sluier hun redding is.

De Zesde Sluier – penetratie

Dit is de sluier die de ultieme droom vertegenwoordigt: de penetratie. Shivalingam. Alles mag, behalve ejaculeren in het vaginakanaal. Beide partners hebben de vrijheid om klaar te komen, maar richt je daar zo weinig mogelijk op. Het orgasme van de man kan via orale seks of stimulatie met de hand tot stand komen, maar hij mag zijn hoogtepunt niet via de penetratie krijgen en vlak daarvoor terugtrekken. De penetratie moet dus op een orgasme-vermijdende manier plaatsvinden. Dit is wellicht een volkomen nieuwe ervaring, penetreren zonder orgasme, dus speel, onderzoek, ervaar en kijk hoe het voelt om in een vrouw te zijn zonder klaar te komen, wellicht zelfs zonder opgewonden te zijn, wellicht je erectie te voelen verdwijnen terwijl je in haar bent, en kijk als vrouw hoe het voelt om op die manier een penis in je te hebben. Deze fase biedt een sensationeel spectrum aan mogelijkheden.

De Zevende Sluier – ejaculeren in het vaginakanaal

Bij de zevende sluier is de intimiteit en intensiteit optimaal, de nabijheid is zo groot mogelijk en de laatste sluier die nog tussen jullie in is wordt verwijderd: de man heeft zijn orgasme terwijl hij de vrouw penetreert en ejaculeert in het vaginakanaal. De magie van deze handeling zit hem in het feit dat het zaad uit het lichaam van de man kan versmelten met het eitje in het lichaam van de vrouw. Deze versmelting op fysiek niveau representeert het vermogen om ook op zielsniveau en op geestelijk niveau volledig te versmelten, volledig één te worden.

[1] Uit: ‘De witte tijgerin’, Hsi Lai. 2002. ISBN: 9069635585.

3 thoughts on “19 – De zeven sluiers

 1. Beste Sanne,

  Wat een prachtig stuk en je hebt nog veel meer geschreven dat mij zeer kan boeien. Voor nu een vraag;
  Het boek waar je naar verwijst, De witte tijgerin, is moeilijk nieuw te koop.
  Weet je een vergelijkbaar Nederlands boek of heb je een verkoopadres voor de Nederlandse versie van De witte tijgerin.
  Veel goeds toegewenst en bij voorbaat dank voor je reactie.

  Hartelijke groet, Bram

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s